E-TICKET คืออะไร

Electronic Ticket หรือชื่อย่อว่า E-Ticket
คือ ตั๋วเครื่องบินรูปแบบใหม่ที่สายการบินต่างๆได้พัฒนาบริการมาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดปัญหาในด้านต่างๆของผู้โดยสารให้ลดลงมากที่สุด E-Ticket คือ ตั๋วเครื่องบินในระบบออนไลน์ คือเมื่อท่านได้ทำการจองแล้ว ท่านจะได้ Booking No. เพื่อทำการ Check-in ซึ่ง อี-ติ๊กเก็ต จะระบุรายละเอียดต่างๆของผู้โดยสารไว้ทั้งหมดรวมทั้ง Ticket No. หรือหมายเลขของตั๋วเครื่องบินเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านที่จองตั๋วเครื่องบินสามารถเดินทางได้แน่นอน สาเหตุที่เปลี่ยนการตั๋วเล่มมาเป็น อี-ติ๊กเกต เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

ความเป็นมาของ E-Ticket หรือ Electronic Ticket
ในปัจจุบันสายการบินได้ใช้ อี-ติ๊กเกต แทนตั๋วแบบเดิมซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆเป็นอย่างมาก

ตามคำสั่งของสมาคมการบินระหว่างประเทศ หรือ IATA ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายการบินที่เป็นสมาชิกของสมาคมต้องเปลี่ยนมาใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทันทีที่ท่านทำการสำรองที่นั่งโดยบัตรสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกบันทึกด้วยระบบออนไลน์ในระบบของสายการบิน หลังจากนั้นเพียงผู้โดยสารจัดพิมพ์รายละเอียดการสำรองที่นั่งก็สามารถขึ้นเครื่องได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้เพียงแค่หนังสือเดินทางของท่านเพื่อทำการเช็ก-อินได้ทันทีและภายในระยะเวลา 10 ปีนี้เราอาจจะไม่ใช้ตั๋วกระดาษอีกเลยก็เป็นได้

ความสะดวกของ Electronic Ticket
ท่านสามารถเดินทางได้โดยเมื่อท่านตกลงซื้อตั๋วเครื่องบินกับทางเราแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารการยืนยันผ่านทางอีเมล ท่านสามารถสั่งพิมพ์ตั๋วเครื่องบินได้จากเครื่อง Printer ของท่าน(ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์กี่ครั้งก็ได้) และท่านสามารถนำกระดาษที่ท่านสั่งพิมพ์จากเครื่อง Printer ของท่านไป check-in ได้เหมือนตั๋วเครื่องบินปกติ เพราะข้อมูลการซื้อ E-Ticket ของท่านได้ถูกบันทึกอยู่ในระบบสำรองที่นั่งออนไลน์และระบบ check-in ของสายการบินนั้นๆเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของระบบ Electronic Ticket อีกข้อก็คือราคาที่ถูกกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินแบบปกติเพราะสายการบินต่างๆจะมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกลงทำให้สามารถทำราคาตั๋วเครื่องบินในรูปแบบ E-Ticket ให้ถูกกว่าตั๋วเครื่องบินแบบเดิมได้ด้วย

อี-ติ๊กเกต สามารถใช้เดินทางได้จริงหรือเปล่า?
อี-ติ๊กเกต สามารถใช้เดินทางได้แน่นอน เพราะในระบบ อี-ติ๊กเกต จะมีการระบุข้อมูลต่างๆของผู้โดยสารไว้อย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Booking Number และ Ticket Number อีกด้วย สุดท้ายเพียงท่านโชว์ passport พร้อมกับเลขหมาย อี-ติ๊กเกต เพื่อเช๊ค-อิน และท่านก็จะได้รับ boarding pass ขึ้นเครื่องทันที เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วแน่นอนแล้ว

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา
ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปผ่านระบบออนไลน์ของ ตั๋วเครื่องบินออนไลน์.com ได้ง่าย ๆ เพียงท่านเลือกค้นหาข้อมูลโดยระบุวันเดินทาง จำนวนผู้โดยสารและจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการจะเดินทางไป และทำการกดค้นหา หลังจากนั้นท่านจะได้รับข้อมูลทุกสายการบิน ข้อมูลเรื่องเวลา และราคาทั้งหมด โดยท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการแบบ Real Time และสามารถยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินไปได้ทันที และหลังจากท่านได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของ ตั๋วเครื่องบินออนไลน์.com จะติดต่อกลับทันที เพื่อยืนยันการจองตั๋วเดินทางไปพร้อมวิธีการชำระเงิน หลังจากนั้น ท่านจะได้รับหมายเลขตั๋วเครื่องบินพร้อมอีเมล์ยืนยันการจองเครื่องบินไปอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินออนไลน์ได้ที่
Tel: 02-300-0361 หรือ Tel: 081-910-9747
Office Hours: จันทร์-ศุกร์: 8.30 -18.30, เสาร์: 8.30 – 12.00
Email: booking@monskytour.com